ბექირ გუჩლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

ბექირ გუჩლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

04.07.2017

2017 წლის 24 ივლისს, 15:00 საათზე


იმართება    ბექირ გუჩლუს

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

თურქულის, როგორც უცხო ენის დაწყებით დონეზე სწავლებისას ლექსიკის ათვისება სუგესტოპედიის მეთოდის გამოყენებით

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU- ბიბლიოთეკაში.