სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას

01.11.2017

2017 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე


იმართება სალომე გურეშიძე

 

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

 

“სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე   სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)”

 

Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.