გთავაზობთ იბსუს აკადემიურ კალენდარს 2018-2019 სასწავლო წლისთვის! - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

გთავაზობთ იბსუს აკადემიურ კალენდარს 2018-2019 სასწავლო წლისთვის!

25.07.2018

გთავაზობთ იბსუს აკადემიურ კალენდარს 2018-2019 სასწავლო წლისთვის! 

Geo: https://bit.ly/2A6tFTB
Eng: https://bit.ly/2JOIZDH

პირველკურსელთა რეგისტრაციისათვის საჭირო საბუთების ნუსხა C1:
1. საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი;

2. პირადობის მოწმობის ან პასპორტის დამადასტურებელი ასლი;

3. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100;

4. წვევამდელის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);

5. 4 პოტოსურათი (3×4 );

6. ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე (jpg ვერსია);

C1 რეგისტრაციის პერიოდი 3 – 7 სექტემბერი, 2018;
C1 სწავლის დაწყების თარიღი 10 სექტემბერი.