კულტურული ღონისძიებები - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

კულტურული ღონისძიებები

შზსუ-ში შექმნილია მყუდრო გარემო საერთაშორისო სტუდენტებისათვის, აქ მათ საშუალება აქვთ წარმოაჩინონ საკუთარი კულტურა და ტრადიცია. ყოველწლიური ინტერკულტურული ფესტივალის მიზანია განხვავებული კულტურების საზეიმო ურთიერთგაცვლა შზსუ-ში. შზსუ-ს ინტერკულტურული ფესტივალი არის ყოველწლიური ფესტივალი, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს შზსუ-ს საზოგადოებაში შემავალი კულტურების მრავალფეროვნებას. ფესტივალის ფარგლებში სტუდენტები წარმოადგენენ საკუთარი კულტურის ისეთ ელემენენტებს, როგორიც არის.

ღონისძიებების კალენდარი