სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ ქარაზანიშვილი - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა – თამარ ქარაზანიშვილი

03.07.2018

2018 წლის, 16  ივლისს,15:00 საათზე

იმართება   თამარ ქარაზანიშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

“ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ავღანეთში: 9/11-ით გამოწვეული მოვლენების სტრუქტურული ფუნქციონალიზმის ანალიზი”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.