აკადემიური საბჭო – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

აკადემიური საბჭო

საფფეთ ბაირაქთუთან

რექტორი

დოქტ.

CV

მ. მურატ ერგუვანი

პრორექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

თამარ შიოშვილი

სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.დოქტ.

CV

გიორგი შადური

სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.დოქტ.

CV

მეთინ მერჯანი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

ეკატერინე ბაკარაძე

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

ვახტანგ ზაალიშვილი

სამართლის ფაკულტეტი

ასოც.პროფ.დოქტ.

CV

მარიამ გელაშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი

სტუდენტი, ბაკალავრი

CV

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი

მაგისტრი, მდივანი

CV