თამარ შუდრა – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

თამარ შუდრა