დისერტაცია – bmcte – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი