დისერტაცია – law – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი