მმართველი საბჭო - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

მმართველი საბჭო

საფფეთ ბაირაქთუთან

რექტორი

დოქტ.

ექრემ დინდაროლი

კანცლერი

დოქტ.

ნინო ჯოჯუა

ვიცე-რექტორი ხარისხის განვითარების მიმართულებით

ასოც.პროფ.დოქტ.

თეა კბილცეცხლაშვილი

პრორექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში

პროფ.დოქტ.

თამარ შიოშვილი

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.დოქტ.

ქეთევან ქოქრაშვილი

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

დოქტორი

ილია ბოცვაძე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

ილიას უსთუნიერ

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლის დირექტორი, წევრი

პროფ.დოქტ.

ქეთევან ლაფაჩი

პროფ.დოქტ.

ეკატერინე ფიფია

პროფ. დოქტ.

დავით გეფერიძე

ასოც.პროფ.დოქტ.

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ასოც.პროფ.დოქტ.

თამარ შოშიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

დოქტორი

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი, მდივანი

მაგისტრი

ლია ლოლომაძე

თვითმმართველობის პრეზიდენტი

ბაკალავრის სტუდენტი