მმართველი საბჭო - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

მმართველი საბჭო

საფფეთ ბაირაქთუთან

რექტორი

დოქტ.

ექრემ დინდაროლი

კანცლერი

დოქტ.

თეა კბილცეცხლაშვილი

პრორექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში

პროფ.დოქტ.

ნინო ჯოჯუა

ვიცე-რექტორი ხარისხის განვითარების მიმართულებით

ასოც.პროფ.დოქტ.

თამარ შიოშვილი

განათლების, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის დეკანი

პროფ.დოქტ.

ილია ბოცვაძე

ბიზნესის სკოლის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

ქეთევან ქოქრაშვილი

სამართლისა და სახელმწიფო მმართველობის სკოლის დეკანი

დოქტორი

IMG 3613 (2)

თეა თოდუა

კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლის დეკანი,

დოქტ. 

ეკატერინე ფიფია

პროფ. დოქტ.

დავით გეფერიძე

ასოც.პროფ.დოქტ.

ქეთევან ლაფაჩი

პროფ.დოქტ.

თამარ შოშიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის  უფროსი

დოქ.

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ასოც.პროფ.დოქტ.

IMG 2557 Edited

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი, მდივანი

მაგისტრი

ლია ლოლომაძე

თვითმმართველობის პრეზიდენტი

ბაკალავრის სტუდენტი