მთავარი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top

განცხადებები

  • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 24.06.2022
    გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 11 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება   თამთა მშვიდობაძე სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “სტუდენტის საჭიროებებზე მორგებული   მასალის შემუშავების გავლენა ინგლისური  როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა ლექსიკის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი)”   შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.
  • Webinar: Girl’s Education: Counting and Uncounted 11.06.2022
    მიმდინარე წლის 15 ივნისს, 12:30-14:30 საატზე KIX Europe-ის აზია წყნარი ოკეანის ქვეყნების ცენტრი და ჟენევის სამაგისტრო ინსტიტუტის გენდერის ცენტრი ატარებენ ვებინარს ქალთა განათლების თემაზე. ვებინარის ფარგლებში განხილული იქნება განათლებაში ქალტა თანასწორობის წინაშე არსებული პრობლემები, მათი იდენტიფიცირება, გადაჭრის გზები და მონიტორინგი. ვებინარი ჩატარდება ინგლისურ ენაზე. ასევე უზრუნველყოფილი იქნება თარგმანი არაბულ და რუსულ ენებზე. ვებინარში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ ...

ღონისძიებები

No event found!

განცხადებები

  • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 24.06.2022
    გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 11 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება   თამთა მშვიდობაძე სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “სტუდენტის საჭიროებებზე მორგებული   მასალის შემუშავების გავლენა ინგლისური  როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა ლექსიკის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი)”   შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

ღონისძიებები

No event found!