ანალიტიკური სატელევიზიო გადაცემა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top

ტრენერი: თიკა ბაშარული

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე თიკა ბაშარული ასწავლის  სავალდებულო საგან ჟურნალისტურ ეთიკასა და არჩევით საგან ანალიტიკურ სატელევიზიო გადაცემას.

სესიის განმავლობაში გაეცნობით:

  • თოქ-შოუ, როგორც სოციალური კომუნიკაციების საშუალება ტელევიზიაში; თოქ-შოუს პოპულარობის მიზეზები;
  • თანამოსაუბრესთან ცოცხალი და დინამიური დიალოგის ორგანიზება „სინქრონულ რეალობაში“, როდესაც სიტყვები, ფიქრები, მოქმედებები იბადება მაყურებლის წინაშე.
  • რა როლს თამაშობს თოქ-შოუს წარმოებისას სატელევიზიო ქუჩის გამოკითხვა (ვოქსპოპი), პრაქტიკული დავალება – ქუჩის გამოკითხვის მომზადება კონკრეტულ თემაზე;
  • თოქ-შოუს წარმოების ეტაპები – პრე-პროდაქშენი, უშუალოდ წარმოება და პოსტ-პროდაქშენი