მარიამ მერკვილაძე - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სიახლეები

მარიამ მერკვილაძე – სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2018 წლის, 10  ივლისს,15:00 საათზე

იმართება   მარიამ მერკვილაძე

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “ურთიერთშეფასების ეფექტურობა უნივერსიტეტის სტუდენტების წერის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (საქართველოს უნივერსიტეტების მაგალითი)”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.