2019 წლის 19 მარტს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კვლევებისა და ინოვაციების ჰაბში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე “სტრატეგიული მარკეტინგი და მისი ზეგავლენა კომპანიის წარმატებაზე”,რომელსაც გაუძღვა C-team Management Consulting-ის პროექტების მენეჯერი, ქალბატონი სოფი მესხი.

ქალბატონმა სოფიმ ისაუბრა შემდეგ თემებზე:

*     მარკეტინგის არსი და განვითარების ეტაპები

*     მარკეტინგის მართვის არსი და ამოცანები

*     მარკეტინგული კვლევები

*     დაგეგმა და კონტროლი

*     პირდაპირი მარკეტინგის მნიშვნელობა

*     მომხმარებელთა ქცევა- რეალურად რა სურს კლიენტს?

*     კონკურენტულ ბაზარზე რაში გვექნება უნიკალურობა?

სტრატეგიული მარკეტინგი და მისი ზეგავლენა კომპანიის წარმატებაზე