თანამშრომელთა სია და შიდა ტელეფონის ნომრები
ID ოთახის ნომერი სახელი / გვარი პოზიცია ტელეფონის ნომერი სამუშაო დრო
139 A102 გუჯა სიმონიშვილი ვებ დეველოპერი 151 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
215 A102 თინათინ სიხარულიძე ღონისძიებების მენეჯერი 152 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
243 A102 მაგდა ზირაქაშვილი ღონისძიებების მენეჯერის ასისტენტი 194
140 A102 ქეთევან გვალია გრაფიკული დიზაინერი 153 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
98 A103 აიჰან არსლანი მომსახურების სამსახურის უფროსი 167 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
144 A103 მამუკა ხოზრევანიძე შრომის უსაფრთხოების სამსახურის მენეჯერი; მომსახურების სამსახურის უფროსის მოადგილე 143 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
138 A104 თამარ რეხვიაშვილი ფოტო-ვიდეო ოპერატორი 154 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
137 A104 თამარ შოშიაშვილი საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 195 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
241 A104 ლიზი ჩანგელია საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ასისტენტი 159 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
247 A104 ლუკა ამბალია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი 196 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
222 A104 მარიკა კარტოზია კომუნიკაციების მენეჯერი 193 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
142 A106 დიანა ოდიშელიძე ექიმი 107 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
208 A109 ნათია მაისურაძე სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 155 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
207 A111 იასინ ასლანი სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი 175 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
240 A111 მაია დავითძე მონიტორინგის სამსახურის უფროსი 104 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
229 A112 გურამ აბაშიძე სპორტისა და კულტურული აქტივობების სამსახურის უფროსი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
202 A112 იაშარ აქიუზ კურსდამთავრებულთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 105 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
253 A113 აიდა რამაზანოვი სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი 186 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
197 A113 თამარ ზუროშვილი სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 09:00-18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
218 A113 ხატია ჩხვიმიანი სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 181 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
203 A114 მაია სამქანაშვილი კარიერის დაგეგმვის სამსახურის უფროსი;IBSU აკადემიის ხელმძღვანელი; 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
209 A115 თამარ მშვიდობაძე სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 182 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
148 A115 მარიამ ძაგოევი სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 184 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
147 A115 ნათევან ალიევა სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 183 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
231 A202 გიორგი მახარაშვილი პრორექტორი 102 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
234 A203 კახა შენგელია რექტორი 100
150 A203 მარინა ყიფიანი რექტორის თანაშემწე 101 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
235 A204 მარინა ნიკოლაიშვილი კონსულტანტი ფინანსური მიმართულებით 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
153 A204 ფეჰმი შიშკო ფინანსური მენეჯერი; შესყიდვების მენეჯერი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
158 A205 თამთა ცხოვრებაძე პრორექტორი განათლების მიმართულებით 108 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
155 A206 მარიკა იდუკაშვილი ბუღალტერი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
151 A207 საფფეთ ბაირაქთუთანი პრორექტორი 129 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
249 A208 თამთა ჩხენკელი სასწავლო პროცესის მენეჯერი 133 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
160 A209 თამარ ბიწაძე ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
159 A209 თამარ ქარაზანიშვილი სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი 109 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
226 A209 ნანა ჩაჩანიძე ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 148 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
143 A210 ელენე ჯაშიაშვილი კანცელარიის მენეჯერი 157 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
242 A210 თათული მარმალიძე კანცელარიის მენეჯერი 156 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
248 A210 სვეტლანა ქევხიშვილი კანცელარიის უფროსი 120 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
163 A211 ნინო ჯოჯუა პრორექტორი ხარისხის განვითარების მიმართულებით; 106 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
223 A212 ჩაის ოთახი 134 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
183 A213 მარინა რაზმაძე სამეცნიერო პროექტებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი 147 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
164 A213 ქეთევან ნანობაშვილი ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი 149 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
230 A215 თამი ჭურაძე ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების მენეჯერი 123 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
236 A217 ია ქოჯური ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების ასისტენტი 161 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
232 A217 ნინი ჩალაბაშვილი ვიცე-დეკანი, მედიცინის სკოლა 122 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
237 A217 ნინო მჭედლიშვილი ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების მენეჯერი 124 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
167 A219 თეა კბილცეცხლაშვილი პრორექტორი სამეცნიერო დარგში; ფინანსების ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი 121 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
246 A221 გვანცა ნასყიდაშვილი იურისტი 144 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
244 A221 თამარ ბლიაძე იურისტის ასისტენტი 146 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
171 A302 თამარ შიოშვილი განათლების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებების სკოლის დეკანი; ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო და სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამების ხელმძღვანელი 140 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
228 A302 სალომე გელაშვილი სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციულ საქმეთა მენეჯერი 113 09:00 - 13:00
173 A303 თეა ჭუმბურიძე აშშ-ს საგარეო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი 150 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
174 A304 ბაია ივანეიშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების თანახელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
175 A305 ეკატერინე ფიფია განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამისა და განათლების ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი 141 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
176 A305 მაია ჩქოტუა ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი 142 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
177 A306 ეკა დევიძე ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 139 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
178 A306 ნია თოდუა მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელი 138 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
179 A307 თამარ კაკუტია საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
221 A308 არიან მატინ მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
180 A308 მაკა ბუღულაშვილი მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღანელი 115 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
181 A309 იაშა მურვანიძე ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანი; ფინანსების ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი 116 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
213 A310 გიორგი მერაბიშვილი კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლის ვიცე-დეკანი 136 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
182 A310 ნიკოლოზ აბზიანიძე კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი 137 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
238 A311 ნინი მანჯავიძე ბიზნესის სკოლის ადმინისტრაციულ საქმეთა მენეჯერი 114 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
233 A312 სალომე კუჭუხიძე დეკანი, სამართლისა და სახელმწიფო მმართველობის სკოლა 135 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
186 A313 დარა აჰმედი ბიზნესის სკოლის დეკანი; ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსების. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი 163 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
187 A314 თამთა ცქიტიშვილი სამართლისა და სახელმწიფო მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციულ საქმეთა მენეჯერი 177 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
152 A317 აეტი აბაშიძე ბუღალტერი 132 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
190 A317 აზერ დილანჩიევი ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
154 A317 ვეფხია ქამადაძე ბუღალტერიის უფროსი 130 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
250 A317 მეგი კვიციანი მთავარი ბუღალტერი 131
189 A317 მეთინი მერჯანი ფინანსების სამაგისტრო და ბიზნეს ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი 119 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
192 A319 გიორგი წანაწყენიშვილი არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
216 A319 მედინა ოზლამი მამედოვი ასისტენტი (საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური) 164 სამშაბათი, ხუთშაბათი და პარასკევი.
166 A319 სალომე ხარაიშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისის თანამშრომელი 165 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
191 A319 ჰაკან ერგუნი დეველოპერი; მონაცემთა დამუშავების მენეჯერი; გდმ-ის ადმინისტრატორი 117 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
193 A321 მარიამ კუჭავა თეზისებისა და დისერტაციების სამსახურის უფროსი 166 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
214 A325 თეა თოდუა კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლის დეკანი; კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო და სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამების ხელმძღვანელი; 162 ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი
199 A403 სალავათ საიფულინ ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების სამსახურის უფროსი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
210 A404 დალი ოსეფაშვილი ციფრული მედია და კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ორშაბათი, ოთხშაბათი და ხუთშაბათი
211 A404 მაგდა მემანიშვილი ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
224 A504 ეკატერინე ფირცხალავა მედია ცენტრის ხელმძღვანელი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
205 A504 ელადა ზეინალოვა არქივის მენეჯერი 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
198 A510 რომან გოცირიძე დისტანციურად
200 A513 გიორგი წამალაშვილი გრაფიკული დიზაინერი დისტანციურად
201 A514 მიხეილ მაჩიტიძე რეესტრზე პასუხისმგებელი პირი დისტანციურად
217 ბიბლიოთეკა ნინო ენუქიძე ბიბლიოთეკის თანამშრომელი 178 09:00 - 18:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
219 ბიბლიოთეკა ქუბრა თაშოგლუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის მოადგილე 09:00 - 15:00 (შესვენება 13:00 -14:00)
133 დაცვა 111