გელა პატარაია, მაგისტრი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

გელა პატარაია, მაგისტრი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სწავლობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე. მას მიენიჭა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში. მან გააგრძელა სწავლა შზსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებებების სამაგისტრო პროგრამაზე და დამთავრებისას მიენიჭა ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში.

კვლევის ინტერესები: ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, ფუნქციონალური პროგრამირება, სამგანზომილებიანი და ვირტუალური რეალობის ვიზუალიზაცია, კომპიუტერული თამაშების დეველოპმენტი და ტექნოლოგიები.

საგნები: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროფესიული ინგლისური.

ელ-ფოსტა: gpataraia@ibsu.edu.ge

CV