,, ლუკა ასათიანის სახელობის სდიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის’’ - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

,, ლუკა ასათიანის სახელობის სდიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის’’

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

,, ლუკა ასათიანის სახელობის სდიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის’’.

სტიპენდია გადაეცემა საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და მეორე საფეხურის სტუდენტებს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისთვის რეგისტრირებულნი იყვნენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მიღებული აქვთ დადებითი აკადემიური შეფასება.

თუ აკმაყოფილებთ ზემოთ აღნიშნულ პირობებს, გთხოვთ, შეგვატყობინოთ, არაუგვიანეს 14 ოქტომბრისა.

ctenfaculty@ibsu.edu.ge