სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

სამართლის ფაკულტეტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენცია.

„კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხებიII “

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა.