კონკურენციის სამართალი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

კონკურენციის სამართალი

სამართლის ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების გამოვლენისა და აღკვეთის სამმართველოს უფროსის გიგა ადამიას საჯარო ლექცია ლექცია გაიმართა თემაზე – კონკურენციის სამართალი.
ლექციის ფარგლებში სტუმარმა განიხილა შემდეგი საკითხები:
⭕️საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობა
⭕️ კონკურენციის სამართლის ძირითადი ცნებები
⭕️ კონკურენციის სამართლის დარღვევის შინაარსი და ფორმები
⭕️ აღსრულების მექანიზმები
⭕️ სანქციები
⭕️ქართული და ევროპული პრაქტიკა