იმიტირებული სასამართლო პროცესი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

სამართლის ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის მეორე კურსის ორგანიზებით, პროფესიული ინგლისურის ფარგლებში, იმიტირებული სასამართლო პროცესი გაიმართა „ლინდბერგის“ ცნობილ საქმესთან დაკავშირებით.

სტუდენტებმა ოსტატურად წარმოაჩინეს, როგორც დაცვის ისე ბრალდების არგუმენტები და პრაქტიკულად გამოიყენეს ის ცოდნა, რომელსაც კურსის განმავლობაში იღებენ.

მსგავსი საგანმანათლებლო სოციალური აქტივობების მიზანია, სტუდენტებისს მომავალ პროფესიასთან დაახლოვება, მათი ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის განვითარება და ენობრივი ბარიერის დაძლევა.