ვებინარი IBSU-ს სტუდენტებთან თემაზე: სტუდენტის უფლებები - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

ვებინარი IBSU-ს სტუდენტებთან თემაზე: სტუდენტის უფლებები

სამართლის ფაკულტეტი

IBSU-ს სამართლის ფაკულტეტის დეკანმა, დოქტორმა ქეთევან ქოქრაშვილმა და იურიდიული სამსახურის უფროსმა, თამარ შუდრამ, ჩაატარეს ვებინარი უნივერსიტეტის სტუდენტებთან თემაზე “სტუდენტის უფლებები”. 

ვებინარზე სტუდენტები გაეცვნენ მათ უფლებებს ეროვნული კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის მარეგულირებელი დოკუმენტების შესაბამისად.