[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სამეცნიერო ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და Scopus ციტირების ინდექსი.
სამეცნიერო ბაზებზე წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა შესაძლებელია გარკვეული დროით. სერვისის გასააქტიურებლად გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: library@ibsu.edu.ge

cienceDirect® – არის ინტერდისციპლინური სამეცნიერო პორტალი, რომელიც მოიცავს ოთხ ძირითად მიმართულებას: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, სიცოცხლის შემსწავლელი ემცნიერებები, ჯანმრთელობის მეცნიერებები, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.ჯამში პლატფორმაზე განთავსებული 18 მილიონი დასახელების რესურსი. 2.650 რეფერირებადი ჟურნალი, 42 000 ელ.წიგნი, 350 000 თემა/გვერდი, 3.065 თავისუფალი წვდომის გამოცემები, 1.4 მილიონი ღია წვდომის სტატია.


Scopus – არის ყველაზე დიდი აბსტრაქტული და ციტირების მონაცემთა ბაზა, რომელიც შექმნილია რეცენზირებული სამეცნიერო ჟურნალებზე, წიგნებსა და საკონფერენციო მასალებზე დაყრდნობით.


Funding Institutional – აერთიანებს მონაცემებს მსოფლიოში არსებული სამეცნიერო გრანტების შესახებ. ის დაგეხმარებით დროულად იპოვოთ აქტიური, ზუსტი დაფინანსების შესაძლებლობები 4,300 – ზე მეტი სამთავრობო და კერძო დაფინანსების ორგანიზაციისგან, და გთავაზობთ თქვენი კვლევის ფარგლებში უკვე დაფინანსებულ კვლევას.


Cambridge Journals Online – მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია. იხილეთ ლინკი.


e-Duke Journals Scholarly Collection – მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია. იხილეთ ლინკი.


Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books – წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ. იხილეთ ლინკი.


European Respiratory Journal  – კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება – წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს. იხილეთ ლინკი.


IMechE Journals – წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში. იხილეთ ლინკი.


Mathematical Sciences Publishers Journals – მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით, ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია. იხილეთ ლინკი.


Openedition Journals – წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე. იხილეთ ლინკი.


Royal Society Journals Collection – წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები. იხილეთ ლინკი.


SAGE Premier – წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან. იხილეთ ლინკი.


ACM Digital Library – საგნობრივი თემატიკა : საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ანალიტიკა, კიბერუსაფრთხოება, ხელოვნური ინტელექტი, მანქანათმცოდნეობა, კომპიუტერული ქსელები, მულტიმედიური ტექნოლოგიები.

ბაზა ითვალისწინებს 70 ჟურნალის (მიმდინარე და საარქივო ნომრები), 200 საკონფერენციო მასალის, გაზეთების, ვებსაიტებისა და მულტიმედია ფაილების წვდომას. აგრეთვე კომპიუტერული ლიტერატურის გზამკვლევებს, აბსტრაქტებს, ციტირებული ნაშრომებს და სხვ.


 

სასარგებლო ბმულები

ინგლისურ -ქართული ონლაინ ლექსიკონი


DOAJ (Directory of Open Access Journals) – არის ღია წვდომის ონლაინ ბიბლიოთეკა,რომელიც გვთავაზობს რეცენზირებულ ჟურნალებზე ღია წვდომას. მისი ფონდი ძრითადად შედეგბა 18% სპონსორებისგან, 82% გამომცემლობებისგან მიწოდებული ამსალებით. მისი ყველა სერვისი უფასოა. მათი მიზანია მკვლევარების ხელშეწყობა და სიახლეებთან წვდომა. ის მულტიფუნქციური ბაზაა, ჟურნალებისა და მათი სტატიების კატეგორიზაცია ხდება კონგრესის ბიბლიოთეკის კლასიფიკაციის ქვეჯგუფის გამოყენებით.


Online books Page – არის ღია წვდომის სივრცე, რომელის 1993 წლიდან დაარსდა. აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ ლიტერატურა საკვანძო სიტყვების ( სათაური, ავტორი, გამომცემლობა და ა.შ) საშუალებით, რომელიც გაძლევთ ტექსტის სრული წაკითხვის ან ციტატის იმპორტის საშაულებას.


 

პროექტი გუტენბერგი არის უფასო ელექტრონული წიგნის მწარმოებელი. მის ინტერნეტ – კატალოგში ამჟამად 25000 – ზე მეტი წიგნია, 100000 – ზე მეტი სათაურით, რომელსაც ბევრი პარტნიორი და პარტნიორი კომპანია აწვდის.

HeinOnline Core – განკუთვნილია იურიდიული მიმართულების მკვლევართათვის, რომელიც მოიცავს 100 მილიოზე მეტ გვერდს. აღნიშნული პაკეტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

Legal Classics Library
History of International Law Collection
United States Supreme Court Library
English Reports (full reprint)
United States Statutes at Large
United States Code
World Constitutions Illustrated