განცხადებები Archives - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

იბსუ-ს პროფესორი, დოქტორი ეკატერინე ფიფია, 10 ნოემბერს, 14:00 საათზე ჩაატარებს ვებინარს, თემაზე ციფრული აპლიკაციების გამოყენება შეფასების პროცესში. ვებინარი განკუთვნილია იბსუ-ს ლექტორებისთვის. სამუშაო ენა: ინგლისური დასასწრებად მიყევით ბმულს: https://meet.google.com/iym-nnbj-gow

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა 16 ნოემბერს მასპინძლობს ბულგარეთის დიპლომატიური ინსტიტუტისა და  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლობით დაგეგმილ სემინარს, თემაზე: „ენერგო და კლიმატის დიპლომატია, ენერგო ეფექტურობა და ენერგო მენეჯმენტი“. პროექტი

იბსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ორგანიზებით 4 ნოემბერს, 18:00 საათზე,  გაიმართება ონლაინ ლექცია  "ახალი მსოფლიო წესრიგი ჩინური მახასიათებლებით," რომელსაც   მოწვეული ლექტორი მარკუს ვინიციუს დე ფრეიტასი ჩაატარებს ლექციაზე დასასწრები ბმული: https://meet.google.com/bgx-atpr-ezh (დასასწრებად გამოიყენეთ იბსუ-ს ელ-ფოსტა) სამუშაო ენა: ინგლისური  სპიკერის შესახებ: მარკუს ვინიციუს დე ფრეიტასი "ახალი

გაცნობებთ, რომ სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-15 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახორციელებს დაფინანსების ან თანადაფინანსების პროგრამას საერთაშორისო კვლევით პროექტებში ფაკულტეტის მეორე და მესამე (მაგისტრატურის და დოქტორანტურის) საფეხურის სტუდენტებისთვის. პროექტის მიზანია სტუდენტების კვლევით პროექტებში ჩართულობის და ეფექტიანი კვლევითი საქმიანობის ხელშექყობა. აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს წახალისდეს სტუდენტთა ჩართულობა საერთაშორისო კვლევით

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი პერიოდულად ახორციელებს სტუდენტების დაფინანსების ან თანადაფინანსების პროგრამას ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ღონისძიებებში. პროექტის მიზანია წახალისდეს სტუდენტთა ჩართულობა საერთაშორისო სასწავლო და კვლევით პროექტებში, ასევე პრაქტიკული უნარების განმავითარებელ პროექტებსა და სხვა დამატებით ღონისძიებებში. სასურველი პროექტისთვის დაფინანსების ან თანადაფინანსების მისაღებად სტუდენტმა უნდა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ყოველსემესტრულად აცხადებს კონკურსს სტუდენტური ინიციატივების დასაფინანსებლად. ფაკულტეტის ნებისმიერი პროგრამის სტუდენტს ან სტუდენტთა ჯგუფს შეუძლია წარმოადგინოს პროფესიული აქტივობის პროექტი ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. განსახილველად წარმოდგენილი ღონისძიებები თემატურად მოქცეულია ფაკულტეტზე მოქმედი სპეციალობების - საერთაშორისო ურთიერთობების, ეკონომიკის, საჯარო ადმინისტრირების ან ჟურნალისტიკის ფარგლებში,

სააპლიკაციო პროცესი მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ აბსტრაქტი არა უგვიანეს 2019 წლის 18, 24 მარტის 23:55 სთ-ისა შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Caucasus@ibsu.edu.ge დაგვიანებით მიღებული განაცხადები არ განიხილება!   შერჩევის შემთხვევაში, საორგანიზაციო კომისიას უნდა გაუგზავნონ მოხსენების სრული ტექსტი არა უგვიანეს 2019 წლის 29 აპრილის 15:00 სთ-ისა იმავე მისამართზე; დაგვიანებით მიღებული ნაშრომები არ შეფასდება,

აბსტრაქტი კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ აბსტრაქტი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, რომელიც დააკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: აბსტრაქტი უნდა შეიცავდეს საკვანძო სიტყვებს (მაქსიმუმ 4 საკვანძო სიტყვა), პრობლემის/დასმული საკითხის მოკლე აღწერასა, კვლევის მეთოდოლოგიას და თეორიულ დისკუსიას; მოცულობით უნდა იყოს მინიმუმ

დარგის სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული ჟიური კონფერენციაზე გახსნილი თითოეული სექციიდან შეარჩევს საუკეთესო ნაშრომს, რომლის ავტორ(ებ)ს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დააჯილდოვებს თბილისი მოლის 100-ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერით. საუკეთესო ნაშრომები გამოქვეყნდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემაში „სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში“. ნაშრომების შეფასება