ნინო კერესელიძე კლუბში "ყავა პროფესორთან" - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

ნინო კერესელიძე კლუბში “ყავა პროფესორთან”

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

7 ნოემბერს, ბიბლიოთეკაში გაიმართა პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ასოც. პროფ. ნინო კერესელიძის შეხვედრა “ყავა პროფესორთან” სადაც მან სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და მომიჯნავე სპეციალობების სტუდენტებს ესაუბრა როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესიით დახელოვნებაზე, ასევე უცხოეთში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების შინ გაზიარებაზე. დისკუსიის დროს გათამაშდა სამახსოვრო პრიზსიც.