მომავალი მასწავლებლების პროფესიული კლუბი აქტიურობა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

მომავალი მასწავლებლების პროფესიული კლუბი აქტიურობა

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფ. დოქტ. ეკატერინე ფიფიას ორგანიზებით ჩატარდა საკურსო პროექტი „მომავალი მასწავლებლების პროფესიულიკლუბის“ გახსნის აღსანიშნავად. ინგლისური ფილოლოგიის მესამე კურსის სტუდენტებმა განიხილეს „მოტივაციის საკითხიინგლისური ენის სწავლებისას. სტუდენტებმა წარმოადგინეს ბევრი საინტერესო იდეა, აქტივობები და მათი საკუთარივიდეოები, რომ ეჩვენებინათ „სამოტივაციო ანგელოზის“ მნიშვნელობა საკლასო ოთახში. ეს არის დასაწყისი მომავალიდებატებისა, სადაც მონაწილეობა შეუძლია ყველა მომავალ ლექტორს ფაკულტეტის პროფესორებთან ერთად, რათაერთმანეთს გაუზიარონ მათი საკუთარი გამოცდილება.