შეხვედრა საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ლექტორებთან - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

შეხვედრა საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ლექტორებთან

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორმა ელენე ბენდელიანმა საორიენტაციო შეხვედრა გამართა პროგრამის ლექტორებთან 2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის შესახებ მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

შეხვედრის მიზანი იყო ლექტორების ინფორმირების გზით გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის უზრუნველყოფა.