სტუდენტური ინიციატივა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სტუდენტური ინიციატივა

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ყოველსემესტრულად აცხადებს კონკურსს სტუდენტური ინიციატივების დასაფინანსებლად. ფაკულტეტის ნებისმიერი პროგრამის სტუდენტს ან სტუდენტთა ჯგუფს შეუძლია წარმოადგინოს პროფესიული აქტივობის პროექტი ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე.

განსახილველად წარმოდგენილი ღონისძიებები თემატურად მოქცეულია ფაკულტეტზე მოქმედი სპეციალობების – საერთაშორისო ურთიერთობების, ეკონომიკის, საჯარო ადმინისტრირების ან ჟურნალისტიკის ფარგლებში, და გამიზნულია სტუდენტების პროფესიული ცოდნისა და უნარების განვითარებისთვის.

იხილეთ მიმდინარე განცხადება

განცხადების ფორმა