სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დოქ. რამაზან აქბაშის შეხვედრა ნოტინგემის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) ასოც. პროფ. ფერნანდო კასალ-ბეტოასთან - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დოქ. რამაზან აქბაშის შეხვედრა ნოტინგემის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) ასოც. პროფ. ფერნანდო კასალ-ბეტოასთან

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2017 წლის 14 ნოემბერს გაიმართა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დოქ. რამაზან აქბაშის შეხვედრა ნოტინგემის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ასოც. პროფ. ფერნანდო კასალ-ბეტოასთან (Fernando Casal-Bertoa) სადოქტორო თანახელმძღვანელობისა და გაცვლითი კვლევითი ვიზიტების შესახებ. მხარეებმა განიხილეს აკადემიური და კვლევითი თანამშრომლობის პერსპექტივები, კერძოდ სადოქტორო თანახელმძღვანელობისა და დოქტორანტი სტუდენტების გაცვლით კვლევითი ვიზიტის შესაძლებლობები.