სტუდენტების საყურადღებოდ! - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სტუდენტების საყურადღებოდ!

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გთხოვთ, დასკვნითი გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში დაიცვათ აღდგენით გამოცდაზე დაშვებისთვის განცხადების დაწერის ვადები. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს გაცდენის საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი ცნობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში განცხადება არ დაკმაყოფილდება.
გისურვებთ გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას!