ოთხშაბათს, 2016 წლის 30 მარტს, 15:00 საათზე იმართება ელვირა ქორანის - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

ოთხშაბათს, 2016 წლის 30 მარტს, 15:00 საათზე იმართება ელვირა ქორანის

14.03.2016

ოთხშაბათს, 2016 წლის 30 მარტს, 15:00 საათზე

იმართება  ელვირა ქორანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 

„სოციოლინგვისტური და პრაგმატული კომპეტენციის განვითარება ინგლისურის, როგორც უცხოური ენის შემსწავლელ სტუდენტებში უნივერსიტეტის ენათა სკოლაში (ერაყის მაგალითი)“

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი A კორპუსიN 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბილიოთეკაში