ადგილობრივი პროექტები - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

ადგილობრივი პროექტები

21.08.2014

საქართველოში არსებობს გრანტების ფართო შესაძლებლობები!

ტემპუსი (http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php) იყო  ერთერთი მნიშვნელოვანი საშუალება, რომელიც დასრულდა 2013 წელს. ერაზმუს+ამჟამად სთავაზობს დაფინანსების სხვადასხვა შესაძლებლობებს.

თანამშრომლობა შავი ზღვის  საზღვრებს მიღმა (http://www.blacksea-cbc.net/)არის კიდევ ერთი პროგრამა, რომლის პარტნიორი არის შზსუ 2012 წლიდან, და აღნიშნული პროექტი ხორციელდება წარმატებით.

შზსუ აგრეთვე მონაწილეობს FP7 (http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html) აპლიკაციებში.