ნარეკ მკრტჩიანი - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

ნარეკ მკრტჩიანი

05.12.2017

2017 წლის, 19  დეკემბერს, 15:00 საათზე


იმართება   ნარეკ მკრტჩიანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

„ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

 

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.