სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ეკა ბერაია - International Black Sea University
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]

Follow us:

TEL: +995 32 259 50 05/06/09

Top
Image Alt

NEWS

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა – ეკა ბერაია

10.09.2018

2018 წლის, სექტემბრის 21,15:00 საათზე

იმართება  ეკა ბერაია

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები ცივი ომის შემდგომ პერიოდში (1990-2016) აშშ-საქართველოს ურთიერთობების მაგალითზე: ტრანსნაციონალური საფრთხეებიდან (მათ შორის მიგრაცია) ინსტიტუციონალური ტრანსფორმაციის გაძლიერებამდე”

 

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.