[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა თანამშრომლებს ტრადიციულ ვახშამზე უპასპინძლა. უნივერსიტეტის აკადემიურმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა სიტყვით მიმართეს შეკრებილებს და ხაზი გაუსვეს ერთობის, მშვიდობისა და კეთილდღეობის მნიშვნელობას.