სწავლის საფასური – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

სწავლის საფასური

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში აბიტურიენტების მიღება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ხდება. უნივერსიტეტში ჩარიცხვისთვის მნიშვნელოვანია, ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაციისას, სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს (კოდი 064) პირველი ადგილი მიანიჭოთ

2020 წლის ეროვნული გამოცდებისათვის იბსუს მიერ არჩეული დამატებითი საგნები, პროგრამები, კოეფიციენტები

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ქართულენოვანი პროგრამები

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ინგლისურენოვანი პროგრამები

სამართლის ფაკულტეტი

ქართულენოვანი პროგრამა