სწავლის საფასური - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სწავლის საფასური

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში აბიტურიენტების მიღება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ხდება. უნივერსიტეტში ჩარიცხვისთვის მნიშვნელოვანია, ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაციისას, სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს (კოდი 064) პირველი ადგილი მიანიჭოთ.

2022 – 2023 სასწავლო წელი:

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი – ქართულენოვანი პროგრამები

პროგრამები ფასი

ჟურნალისტიკა 2940 ₾

საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ₾

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 3540 ₾

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი – ინგლისურენოვანი პროგრამები

პროგრამები ფასი

ამერიკისმცოდნეობა 2580 ₾

ინგლისური ფილოლოგია 2940 ₾

საერთაშორისო ურთიერთობები 4980 ₾

სამართლის ფაკულტეტი – ქართულენოვანი პროგრამები

პროგრამები ფასი

სამართალმცოდნეობა 3900 ₾

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ყველა პროგრამის საფასური არის 9900 ლარი.