ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში მოგვმართოთ უნივერსიტეტის ოფიციალური ელ. ფოსტის მეშვეობით (contact@ibsu.edu.ge) ან სამუშაო დღეების განმავლობაში, 09:00 საათიდან 17:00 საათამდე შუალედში, დაუკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო პირებს:

საკონტაქტო ინფორმაცია

+ 995 32 259 50 05/06/09

contact@ibsu.edu.ge

N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ, 0131

თბილისი, საქართველო

+ 995 32 259 50 08

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება

iro@ibsu.edu.ge

სამუშაო გრაფიკი

სამუშაო დღეები: ორშაბათი – პარასკევი

სამუშაო საათები: 09:00 – 17:00

შესვენება: 13:00 – 13:30