აკადემიური პერსონალი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

აკადემიური პერსონალი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი