ადმინისტრაცია – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

ადმინისტრაცია

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი