ცხრილი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 14:00 – 16:00
12:00 – 12:50 13:00 – 13:50 12:00 – 12:50 13:00 – 13:50 14:00 – 14:50 15:00 – 15:50 14:00 – 14:50 15:00 – 15:50
Saturday Unity Unity Office Office Cyber Security Cyber Security Graphic Design Graphic Design
3D Graphics 3D Graphics  Web Development  Web Development
Sunday Unity Unity Office Office Cyber Security Cyber Security Graphic Design Graphic Design
3D Graphics 3D Graphics Web Development Web Development