სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სიახლეები

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დისერტაციის სათაური დეპორტირებული მესხი მოსახეობის რეპატრიასციისა და ქართულ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პრობლემები
სტუდენტი ვალერი მოდებაძე 
ფაკულტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება