კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები

სამართლის ფაკულტეტი

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ატარებს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები
კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.

შეხვედრის ადგილი : IBSU A 505
თარიღი: 17.02.2020
დრო: 15:00