განათლების მეცნირებებების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის შეხვედრა დამსაქმებლებთან - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

განათლების მეცნირებებების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის შეხვედრა დამსაქმებლებთან

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

27 მაისს შედგა განათლების მეცნირებებების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის პროფ. ნათელა დოღონაძის შეხვედრა კურსდამთავრებულების დამსაქმებლებთან. მათ იმსჯელეს პროგრამის მიღწევებსა და განვითარებაზე.