აკადემიური პერსონალი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

აკადემიური პერსონალი

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი