ადმინისტრაცია – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Image Alt

ადმინისტრაცია

სოციალურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი