გაცვლითი სტუდენტები - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

გაცვლითი სტუდენტები

განათლების, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლა

ლიკა კაცაძე

შაულაის უნივერსიტეტი-ვილნიუსი,ლიტვა

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა, 2017-2018 სასწავლო წელი

თათია მინაშვილი

შაულაის უნივერსიტეტი-ვილნიუსი,ლიტვა

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 2017-2018 სასწავლო წელი

სალომე მოისწრაპიშვილი

ტყრიბას ბიზნეს სკოლა-რიგა,ლატვია

ჯურნალისტიკის მიმართულება, 2017-2018 სასწავლო წელი

რამილ ასკეროვი

ბრაგანცას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ბრაგანცა, პორტუგალია

ეკონომიკა, 2016-2017 აკადემიური წელი

ქეთავან ბარბაკაძე

University Of International Business and Economics, Beijing, China

International Relations BA Program, 2016-2017 academic year

ლია ილინი

ვისტულას უნივერსიტეტი, ვარშავა, პოლონეთი

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება, 2016-2017 აკადემიური წელი

გია ტოდუა

Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

International Relations BA Program, 2016-2017 Academic Year

თამარ ასამბიანი

ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა

საერთაშორისო ურთიერთობები, 2016-2017 აკადემიური წელი

დავით ბურჯანაძე

Turiba University, Riga, Latvia

Economics BA Program, 2016-2017 academic year