განცხადებები Archives - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 11 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება   თამთა მშვიდობაძე სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “სტუდენტის საჭიროებებზე მორგებული   მასალის შემუშავების გავლენა ინგლისური  როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა ლექსიკის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი)”   შზსუ-ს საკონფერენციო

მიმდინარე წლის 15 ივნისს, 12:30-14:30 საატზე KIX Europe-ის აზია წყნარი ოკეანის ქვეყნების ცენტრი და ჟენევის სამაგისტრო ინსტიტუტის გენდერის ცენტრი ატარებენ ვებინარს ქალთა განათლების თემაზე. ვებინარის ფარგლებში განხილული იქნება განათლებაში ქალტა თანასწორობის წინაშე არსებული პრობლემები, მათი იდენტიფიცირება, გადაჭრის გზები და მონიტორინგი. ვებინარი

2022 წლის, 24 ივნისს, 15:00 საათზე ჩატარდება  ნანი ჭეიშვილი სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “ჩამოკიდებული კაცის ცნება როგორც ნებაყოფლობითი განაცდელის სიმბოლო ტ.ს.ელიოტის ნაწარმოებში ,, უნაყოფო მიწა“ IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.

2022 წლის 6 მაისიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაიწყო ახალი პროგრამა, თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსების მიზნით. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დაფინანსების წესი

თუ ახალგაზრდა ხარ, გაინტერესებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, თვლი, რომ ახალგაზრდების როლი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და სოციალური საკითხების წარმართვაში მნიშვნელოვანია, ამავე დროს, საკუთარი ნააზრევის ფურცლებზე გადატანაც მოგწონს, ჩვენი კონკურსი შენთვის არის! გამოგვიგზავნე ესეი არაუმეტეს ორი გვერდისა და გაგვიმხილე, რას ფიქრობ სამხრეთ

ფორსეტმა Askgov.ge-ის მონაცემთა ვიზუალიზაციის მე-6 კონკურსისთვის აპლიკაციების მიღება დაიწყო. კონკურსის თითოეული გამარჯვებული 1000-დან 1500 ლარამდე ფულად პრიზს მიიღებს. კონკურსს წინა რაუნდებისგან განსხვავებული ფორმატი აქვს და ორ ეტაპად მიმდინარეობს: I - კონკურსის შეთავაზებული თემებიდან მონაწილეები ერთს ამოირჩევენ და საკვლევი პრობლემის იდენტიფიცირებას შეეცდებიან. საკითხის

"USAID ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში ბიზნეს ქეისების კონკურსში მსურველი სტუდენტების რეგისტრაცია დაიწყო. ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრიატის მესამე და მეოთხე, აგრეთვე მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა იმუშაონ საქართველოში ოპერირებადი ბიზნეს კომპანიების მიერ შემუშავებული ბიზნეს ქეისებზე და შესთავაზონ მათ პრობლემის საუკეთესო გადაჭრის გზები. რეგისტრაციის

სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“, საქართველოს კულტურისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელშეწყობით, აცხადებს კონკურსს “ლიტერატურული აგენტის სასწავლო მოდულის შემუშავების და დანერგვის ხელშეწყობა“. კონკურსის მიზანია 5-კვირიანი ტრეინინგების ჩატარება საქართველოში ლიტერატურული აგენტის პროფესიის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და შესაბამისი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ქართული ლიტერატურის

გაცნობებთ, რომ UNESCO აცხადებს ფოტოკონკურსს, "ახალგაზრდების თვალით დანახული აბრეშუმის გზა". წლევანდელი კონკურსის მთავარი თემებია: რწმენა და სულიერება და ცხოვრება ერთად. კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: კონკურსის პირობები

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე  და მრავალშვილიანი ოჯახის  წევრი  სტუდენტების   2021-2022  სასწავლო   წლის   გაზაფხულის   სემესტრის  სწავლის საფასურის დაფინანსება თბილისის   მერია   18  მაისიდან  იწყებს  განცხადებების  მიღებას თბილისში რეგისტრირებული   შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტებისთვის 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის