განცხადებები Archives - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

Open World საერთაშორისო ახალგაზრდული სამიტი გაიმართება 27-31 ოქტომბერს სერბეთში. სამიტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებს. სამუშაო ენა გახლავთ სერბული და ინგლისური. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართული ფაილი: საერთაშორისო სამიტი

საქართველოს უნივერსიტეტების სპორტის ფედერაცია სპორტულ შეჯიბრებებს 13 სხვადასხვა კატეგორიაში აწყობს.  სტუდენტებს, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში, შეუძლიათ შეავსონ თანდართული ფორმა და გაგზავნონ კლასგარეშე აქტივობების ოფისის მაილზე არაუგვიანეს 10 ოქტომბრამდე. ვინაიდან თითოეულ კატეგორიაში შეზღუდული სტუდენტები მიიღებენ მონაწილეობას, პრიორიტეტის რიგი განისაზღვრება პირველი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები

შიდასაუნივერსიტეტო  სამაგისტრო გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდება  21 სექტემბერს -  19:00 საათამდე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, განცხადებების ველში.  ხელშეკრულებები გაფორმდება 27-30 სექტემბერს. 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული , ოთახი 321. 

გრძელდება აბიტურიენტების მიღება 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ჯგუფები გაიხსნება შემდეგ საგნებში: ქართული ენა და ლიტერატურა; ინგლისური ენა; მათემატიკა; ისტორია. ერთი საგნის თვიური ღირებულება - 100 ლარი. ერთი სემესტრის საფასურის წინასწარ დაფარვის შემთხვევაში საგნის ღირებულება არის 80 ლარი. კურსების ჩატარების ადგილი:

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 27 სექტემბერს, 17:00 საათზე ჩატარდება რომანი ქავთარაძე სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “ამერიკის შეერთებული შტატების ‘ჭკვიანი ძალის’ ადაპტაციის გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა 2001 წლის 11 სექტემბერის შემდეგ და მისი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი კავკასია-კასპიის რეგიონალურ უსაფრთხოებისთვის” შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი

თბილისის   მერია   სტუდენტთა  დაფინანსების პროგრამის  ფარგლებში  1  სექტემბრიდან   სოციალურად   დაუცველი,  მრავალშვილიანი ოჯახის  წევრი  და  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის 2022-2023  სასწავლო  წლის შემოდგომის  სემესტრის  სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით, განცხადებების  მიღებას იწყებს. 1.პროგრამის  ფარგლებში   დაფინანსდებიან: 1.1 სოციალურად დაუცველი სტუდენტები: საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის

"2022-2023 სასწავლო წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ" მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე

პირველკურსელთა საყურადღებოდ! შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამების პირველკურსელთა რეგისტრაცია ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი – პირველადი რეგისტრაცია პირველადი რეგისტრაცია ჩატარდება 5-9 სექტემბერს, ელექტრონულად; პირველკურსელები სარეგისტრაციო ლინკზე https://sis.ibsu.edu.ge/ შეძლებენ ატვირთონ ინფორმაცია და რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები; პირველადი რეგისტრაციის დროს ასატვირთი დოკუმენტები: შიდა გრანტით სარგებლობის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტის ფოტო. პირველადი

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის  მსურველთა საყურადღებოდ! შეგახსენებთ, სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ვადებს: პირველკურსელებისთვის - 23 სექტემბერი მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელებისთვის - 9 სექტემბერი მსურველებმა უნდა მიმართონ შესაბამისი ფაკულტეტის ადმინისტრაციული საქმეების მენეჯერს და შეავსონ განაცხადის ფორმა. სტუდენტი უფლებამოსილია სტატუსის აღდგენის თაობაზე განცხადება წარადგინოს  სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის შემდეგ, იბსუ-სთვის მიმართვის