[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (IBSU) 2024/2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შიდა მობილობის ვადები განისაზღვრა: 2024 წლის 26 ივლისიდან 26 აგვისტოს  ჩათვლით – შიდა მობილობის წესით სკოლის/პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების IBSU-ს სტუდენტთა მომსახურებისა და რეესტრის სამსახურის მიერ რეგისტრაცია; განცხადების ფორმის მისაღებად მოთხოვნა

ვარშავის ეკონომიკისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების უნივერსიტეტი აცხადებს ორკვირიან საზაფხულო კურსებს. კურსების ფარგლებში, სტუდენტებს საშუალება ექნებათ შეისწავლონ პროფესიასთან/კარიერასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები და მიიღონ საჭირო უნარ-ჩვევები. აპლიკაციის გაგზავნის ბოლო ვადა: 14.07.2024 კითხვები გაგზავნეთ ელფოსტაზე: iro@ibsu.edu.ge

2024 წლის 17 ივლისს, 16:00 საათზე გაიმართება ნინო ზაალიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „კოგნიტური ემოციების რეგულირების სტრატეგიების გავლენა ინგლისურის, როგორც უცხოური ენის სტუდენტთა მეხსიერების განვითარებასა და აკადემიურ მოსწრებაზე (საქართველოს პროფესიული კოლეჯის მაგალითზე)“ საჯარო დაცვა. IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი კორპუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და შვედეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად, აცხადებს მიღებას ონლაინ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - "VIRTUALLYEDU" (ვირტუალური მობილობა და ციფრული განათლება). აღნიშნული Erasmus+ -ის დაფინანსებული ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ძირითადი მისიაა ციფრული ცოდნის ხელშეწყობა

2024 წლის 9 ივლისს, 16:00 საათზე გაიმართება რიამ ჩაარის სადისერტაციო ნაშრომის „ინგლისური ენის გაძლიერებული პროგრამის გავლენა დაწყებითი და საბაზო განათლების საფეხურების ნიჭიერი მოსწავლეების წერითი უნარის განვითარებაზე (დოჰას კერძო სკოლის მაგალითი)“ საჯარო დაცვა. IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი კორპუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან ერთად დოქტორანტებისთვის აცხადებს კონკურსს ორთვიანი სტიპენდიის მოსაპოვებლად. სტიპენდია მიზნად ისახავს საფრანგეთში კვლევითი პერიოდის დაფინანსებას. ვრცლად სტიპენდიის შესახებ იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.

21 ივნისს, 15:00 საათზე, სტუდენტებისთვის გაიმართება EBSCO-ს ბაზების გამოყენების ტრენინგი. 2024 წლის აპრილიდან IBSU-ს ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია მსოფლიოში აღიარებული სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა, EBSCO, რომელიც წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობარო გამოცემების უდიდეს კოლექციას. EBSCO EP Package PREMIER პაკეტში შემავალი 11 ელექტრონული ბაზა მოიცავს მრავალფეროვან აკადემიურ

IBSU აკადემია გთავაზობთ ტრენინგს საერთაშორისო გადაზიდვების, ლოგისტიკისა და საბაჟო ოპერაციების მიმართულებით.  ტრენინგის მიზანია, სატრანსპორტო გადაზიდვების და განბაჟების ძირითადი ელემენტების შესწავლა. აღნიშნული ცოდნის საფუძველზე, ტრენინგის მსმენელებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ სატრანსპორტო კომპანიებში და იმუშაონ იმპორტ-ექსპორტის მიმართულებით, რაც მოიცავს: ტარიფების მომზადებას, შეკვეთების განთავსებას, ტრანსპორტის

კოზმინსკის უნივერსიტეტი პოლონეთში აცხადებს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის პროგრამებზე მიღებას. პროგრამები მოიცავს სამართალმცოდნეობას, ბიზნესს, ეკონომიკას, ფინანსებს, მონაცემთა ვიზუალიზაციას და ამბის თხრობას. სწავლის პერიოდი: 1-26 ივლისი, 2024 განცხადების გაგზავნის ბოლო ვადა: 10 ივნისი, 2024 კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისს ელფოსტაზე: iro@ibsu.edu.ge  

სამართლისა და საჯარო მმართველობის სკოლაში ჩატერებული კონკურსის შედეგები: სახელი/გვარი პოზიცია მიმართულება ირაკლი შამათავა პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულება ქეთევან ქოჩაშვილი პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულება თინათინ ერქვანია პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულება გოგა კიკილაშვილი პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულება სალომე კუჭუხიძე ასისტენტ-პროფესორი საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიმართულება ლევან გოთუა პროფესორი საერთაშორისო კერძო სამართლის მიმართულება თამარ კაკუტია პროფესორი საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის მიმართულება შალვა ჯულაყიძე პროფესორი საჯარო ადმინისტრირებისა და