[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

2023 წლის 22 დეკემბერს, 15:00 საათზე, ჩატარდება ეკა მელაძის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “ებრაული იმიგრაციის როლი ძლიერი ამერიკული სახელმწიფოს შექმნაში გერმანელი ებრაელების მაგილითზე მე-19 და მე-20 საუკუნის ამერიკაში.” დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში. 📍 A101

2023 წლის 25 დეკემბერს, 15:00 საათზე ჩატარდება სამინ უსტიაშვილის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა. “ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები: ერთობლივი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმის მიღების მიზეზები და მისი შედეგები დღეს (2009 – 2023).” 📍IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი კორპუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს

2023 წლის, 8 ნოემბერს, 15:00 საათზე ჩატარდება თინათინ გაბრიჩიძის  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “დაფინანსებისა და ფინანსური მენეჯმენტის განათლების ხარისხზე ზეგავლენის ფაქტორები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (საქართველოს კერძო და საჯარო უნივერსიტეტების მაგალითზე)” შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორპუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სტუდენტების დაფინანსებას აგრძელებს! პროგრამის მიზანია სტუდენტების წახალისება, მოტივაციის ამაღლება და უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა. განცხადების მიღების ვადა - 30 ნოემბრის ჩათვლით. დაფინანსების ოდენობა სემესტრულად შეადგენს არაუმეტეს 1125 ლარს და დამოკიდებულია სტუდენტის აკადემიური მოსწრების საშუალო არითმეტიკულ ქულაზე. პირველი სემესტრის სტუდენტები დაფინანსდებიან სემესტრული

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების სოციალური პროგრამა დაიწყო! მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე გარკვეული კატეგორიის სტუდენტების სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებას. სოციალური პროგრამის ფარგლებში სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, განაცხადები მიიღება მხოლოდ ონლაინ 26 სექტემბრის ჩათვლით - https://socreg.mes.gov.ge/login/ საქართველოს

პირველკურსელთა საყურადღებოდ! შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამების პირველკურსელთა რეგისტრაცია განხორციელდება 11-16 სექტემბერს, უნივერსიტეტის კამპუსში, 09:00-დან 16:30 სთ-მდე (შესვენება 13:00-14:00 სთ). მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ. N2 რეგისტრაციის დროს პირველკურსელებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: ‌სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; ‌პირადობის მოწმობის ასლი; ‌ელექტრონული (CD დისკზე) და ბეჭდური ფოტო 3X4 (2 ცალი); წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი, ‌ვაჟებისათვის (ცნობა კომისარიატიდან); ‌არსებობის შემთხვევაში, ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი; ‌არსებობის შემთხვევაში, IBSU-ს შიდა გრანტით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, სწავლის საბოლოო საფასურის კალკულაცია (სახელმწიფო და შიდა გრანტის გათვალისწინებით) მოხდება რეგისტრაციის დროს.  ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნებმა

ჩეხეთის მთავრობა 2024-2025 აკადემიური წლისთვის სამაგისტრო და სადოქტორო სასტიპენდიო პროგრამებს აცხადებს. აღნიშნულ პროგრამებზე სწავლება ინგლისურ და ჩეხურ ენებზეა შესაძლებელი. ჩეხეთის მთავრობა სრულად ფარავს სწავლის ღირებულებას. დაინტერესებულ კანდიდატებს აპლიკაციის შევსება შეუძლიათ 2023 წლის 30 სექტემბრამდე ვებგვერდზე - www.dzs.cs დეტალური ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე

რიგგარეშე მობილობა იბსუში შპს ალტე უნივერსიტეტის „ინგლისური ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  სტუდენტებისათვის განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები: მობილობის ეტაპები შემდეგია: 2023 წლის 24 - 28 ივლისი - პორტალზე მობილობით გადმოსვლის პროცესის დადასტურების შემდეგ მობილობის მსურველი სტუდენტის მიერ მობილობისთვის განსაზღვრული დოკუმენტაციის შპს

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში იწყება 2023-2024 წლის შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობა. მობილობის ეტაპებია: 2023 წლის 21 აგვისტოდან - 2023 წლის 7 სექტემბრის 18:00 საათამდე - მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე https://students.emis.ge/ რეგისტრაციის და მობილობის საფასურის გადახდის

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ფრანკოფონიის  საუნივერსიტეტო სააგენტო (AUF) გაცნობებთ 2023 წლის სტუდენტური ფესტივალის კონკურსის შესახებ, რომელიც განკუთვნილია   ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ფრანგულენოვანისტუდენტებისთვის და  ჩატარდება  მონტენეგროს უნივერსიტეტთან პარტნიორობით, 2023 წლის 4-8 სექტემბერს ქ. პოდგორიცა, მონტენეგრო(https://l.auf.org/festivalregional2023). აღნიშნული ფესტივალი ტარდება 2023 წლის ევროპული კომპეტენციების