Law Pages Archive - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

არქივი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენცია. „კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხებიII “ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა.

2021 წლის 15 აპრილს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე „მედიის სამართლებრივი რეგულირება“ 🔎მოწვეული სპიკერი:ნათია კაპანაძე - იურისტი,მედიაექსპერტი, კოალიცია "მედიის ადვოკატირებისთვის" კოორდინატორი. ლექციის ჩანაწერი ხელმისაწვდომია სამართლის ფაკულტეტის Facebook გვერდზე.

ზოგადი წინამძღვრები სამართლის ფაკულტეტი საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე უზრუნველყოფს სამართლის დარგში ხარისხიანი განათლების მიღებას. ფაკულტეტზე დასაქმებული აკადემიური პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები მაღალკვალიფიციური, აღიარებული პროფესიონალები არიან და მათი საქმიანობა სწავლებასთან ერთად, სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტსაც მოიცავს. ფაკულტეტი აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებლებთან, სამთავრობო და

ზოგადი წინამძღვრები სამართლის ფაკულტეტი საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე უზრუნველყოფს სამართლის დარგში ხარისხიანი განათლების მიღებას. ფაკულტეტზე დასაქმებული აკადემიური პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები მაღალკვალიფიციური, აღიარებული პროფესიონალები არიან და მათი საქმიანობა სწავლებასთან ერთად,   სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტსაც მოიცავს. ფაკულტეტი აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებლებთან, სამთავრობო

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ყოველწლიურად იწვევს მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებს სამართლის ზამთრის სკოლაში. ზამთრის სკოლის მიზანია მოსწავლეებს მიაწოდოს სისტემური ცოდნა სამართლის სხვადასხვა დარგების შესახებ, გააცნოს მათი სპეციფიკა, ასევე აჩვენოს მათ სწავლების ის განსხვავებული მეთოდიკა, რომელიც უნივერსიტეტს გამოარჩევს

სამართლის კლინიკა არის ფაკულტეტის სასწავლო-საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული, რომლის უმთავრესი მიზანია სტუდენტებისათვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და სტუდენტებში სამართლებრივი აზროვნების, სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, პროფესიული მეტყველების უნარის განვითარება და მაღალი კვალიფიკაციის იურისტის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. კლინიკა ხელს უწყობს სტუდენტის მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის განმტკიცებასა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვანი საერთაშორისო სამართლებრივი ინგლისური ენის ცენტრის – TOLES Legal საგამოცდო ცენტრს საქართველოში (იხ. ბმული) TOLES Legal სერტიფიკატი აღიარებულია ბიზნეს სამართლის დარგში მსოფლიოს მოწინავე იურიდიული კომპანიების მიერ. გამოცდა, მეტწილად, ორიენტირებულია გრამატიკისა და ლექსიკის შემოწმებაზე. გამოცდა არის სამი დონის: FOUNDATION 21 ივნისი;

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2011-2016 ფაკულტეტი - სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სამართლის მიმართულება იბსუ იყო ჩემი პირველი დამოკიდებელი არჩევანი, საბედნიეროდ წარმატებული და სწორი არჩევანი. ბაკალავრის წლები იყო ძალიან მრავალფეროვანი და გამოწვევებით სავსე. მეორე კურსის დამთავრებისთანავე ლექტორმა შემომთავაზა მასთან კომპანიაში სტაჟირების გავლა, აქედან