სამართლის კლინიკა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top
Image Alt

სამართლის კლინიკა

სამართლის ფაკულტეტი

სამართლის კლინიკა არის ფაკულტეტის სასწავლო-საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული, რომლის უმთავრესი მიზანია სტუდენტებისათვის პრაქტიკული და კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება, სამართლებრივი აზროვნების, სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, პროფესიული მეტყველების უნარის განვითარება და მაღალი კვალიფიკაციის იურისტის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. კლინიკა ხელს უწყობს სტუდენტის მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის გაღრმავებას და აკადემიურ გარემოში შეძენილი კომპეტენციების (ცოდნისა და უნარების) რეალურ ან/და იმიტირებულ სიტუაციებში გამოცდას. კლინიკური სწავლების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელს, ნონა ზუბიტაშვილს nzubitashvili@ibsu.edu.ge, ან სამართლის კლინიკის ზედამხედველ ადვოკატს, gkikilashvili@ibsu.edu.ge

ცხელი ხაზი: +995 32 259 50 07

სამუშაო დრო: 09:00-17:00 სთ, შაბათ-კვირის გარდა

სამართლის კლინიკის დებულება

იურიდიული კლინიკის ფარგლებში მიმდინარე პროექტები:

სამართლის ზამთრის სკოლა