კონფერენციის შესახებ - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top

„მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანამშრომლობით ტარდება.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ონლაინ)

 

კონფერენციის ელ-ფოსტა:  b.sherazadishvili@gtu.ge

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:  2022  წლის 2 მაისი

 

კონფერენციის სამუშაო ენები:  ქართული, ინგლისური,  გერმანული.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმები:

  • მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად
  • კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით
  • კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით

   

კონფერენციით გათვალისწინებულია:

  • ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-მკვლევართა  შრომებისა და კვლევების გაცნობა
  • კონფერენციის კრებულის გამოცემა ISBN კოდით
  • კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა